www.wadowscy.dealervolvo.pl 
 
Ubezpieczenia Uniqa w dniu 27 stycznia

Uprzejmie informujemy, że w związku z nieobecnością pracownika w dniu 27 stycznia b. r. ubezpieczenia OC Uniqa w krakowskim biurze OIL nie będą zawierane.

W sytuacjach awaryjnych prosimy o kontakt z przedstawicielstwem Uniqa przy ul. Basztowej 23. Za utrudnienia przepraszamy.

 
Awaria centrali telefonicznej

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie informuje, iż w związku z awarią centrali telefonicznej kontakt telefoniczny z krakowskim Biurem OIL nie jest w chwili obecnej możliwy.

Do momentu usunięcia usterki prosimy kontaktować się nami drogą elektroniczną pod adresem Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Za zaistniałe trudności serdecznie przepraszamy.

 
UWAGA! - zmiana wysokości składek członkowskich

UWAGA!
 
Przypominamy, iż zgodnie w Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej wzrasta wysokość składki obowiązkowo uiszczanej na rzecz samorządu lekarskiego.

Od dn. 1 stycznia 2015 r. podstawowa składka będzie wynosić 60 zł miesięcznie.

Składka w wysokości 10 zł miesięcznie zostanie utrzymana tylko dla lekarzy stażystów oraz tych lekarzy i lekarzy dentystów emerytów oraz rencistów, którzy do 1 stycznia 2015 r. uzyskali prawo do opłacania składki w obniżonej wysokości.

Prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawnieniach swoich zleceń stałych w bankach, aby w ten sposob uniknąć nieporozumień.

Tekst całej Uchwały wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 
 
Czytaj całość
 
Spektakl poetycko-muzyczny pt. „Kolędy Śpiewajmy”
 
SALON  LITERACKO-MUZYCZNY „CZTERY PORY ROKU”
ZAPRASZA

na spektakl poetycko-muzyczny pt. „Kolędy Śpiewajmy”
 w wykonaniu artystów Piwnicy Świętego Norberta
w dniu 31 stycznia 2015 r. o godz. 18.00
w Sali Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
przy ul. Krupniczej 11 a


Zapraszam Wszystkich, którzy chcą posłuchać poezji i kolęd, zaśpiewać kolędy
oraz dowiedzieć się co nieco o kolędach
prof. Waldemar Hładki


 
Koncert charytatywny "Kolędy do nieba"
Zapraszamy na charytatywny koncert „Kolędy do Nieba” pod patronatem ks. infułata Jerzego Bryły, który odbędzie się 1 lutego 2015 r. w kościele oo. Bernardynów w Krakowie o godz. 13.30. W koncercie udział wezmą m.in. Olga Bończyk, Alicja Majewska, Katarzyna Oleś-Blacha, Mariusz Pędziałek, Aleksandra Rytwińska, Agnieszka Schimscheiner,  Ewa Warta -Śmietana, Leszek Długosz, Przemysław Firek, Włodzimierz Korcz, Waldemar Król, Zbigniew Wodecki.

Podczas koncertu orkiestra kameralna  "Lucid Orchestra" pod dyrekcją Roberta Kabary wykona najpiękniejsze polskie kolędy oraz fragmenty utworów J. Masseneta i A. Corellego. Prowadzenie wydarzenia Leszek Długosz i Jolanta Janus.

Celem inicjatywy Fundacji Schola Cordis jest zebranie środków na zakup koniecznego sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Wśród najpilniejszych potrzeb jest głowica przezprzełykowa do echa serca (koszt 150 tys. zł). Po koncercie, który nie jest biletowany odbędzie się kwesta, z której dochód przekazany zostanie na wsparcie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.
 
"Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wysłuchania najpiękniejszych na świecie polskich kolęd, których bożonarodzeniowy nastrój pobudza do dobrych wzruszeń, otwiera serca i czyni nas lepszymi.

Wszyscy wiemy, że medycyna jest bardzo kosztowna i w naszym niezamożnym kraju jest wysoce niedofinansowana. Środki budżetowe nie zabezpieczają zakupów sprzętów i odnawiania niezbędnych urządzeń ulegających zużyciu. Jest to problem trudny do rozwiązania w sytuacji ogromnego zadłużenia szpitala. Pomimo kłopotów finansowych Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie uzyskuje wyniki leczenia najcięższych wad wrodzonych serca na światowym poziomie.

Mamy przeto śmiałość, w tym niezwykłym nastroju betlejemskiego cudu, odwoływać się do dobroczynności, bez której nie może istnieć cywilizowany świat.

Zwracamy się do Państwa o pomoc w gromadzeniu środków na zakup głowicy przezprzełykowej do badań echokardiograficznych. Ta, która służyła od lat, uległa kompletnemu zużyciu.

Życząc radości z wysłuchania kolęd w wykonaniu wspaniałych artystów z pokorą proszę o zrozumienie.

Janusz Skalski"

 

Numer konta bankowego Fundacji Schola Cordis
wspierania kardiochirurgii dziecięcej
18 1060 0076 0000 3200 0133 8787

Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom 
 
Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku 2014
Samarytanin Roku 2013Jesteśmy przekonani, że na swojej drodze życia poznałeś/aś
wielu ludzi, którzy niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Możesz im podziękować za dobro i miłosierdzie,
które okazują innym.


Wolontariat św. Eliasza,
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zapraszają do udziału w XI Edycji Plebiscytu
„Wybieramy Samarytanina Roku 2013".

Naszym celem nieprzerwanie jest propagowanie myśli św. Jana Pawła II i zapraszanie do wspólnego budowania kultury miłości poprzez pokazanie, że pośród nas żyją i działają ludzie dobrzy i miłosierni, którzy pomagają tak po prostu.

Weź udział w głosowaniu na „Miłosiernego Samarytanina Roku 2014”


Głosowanie tradycyjnie odbywa się w dwóch kategoriach:

I kategoria: pracownik służby zdrowia, dla którego pomoc chorym nie jest tylko pracą zarobkową, ale jest postrzegana, jako swoistego rodzaju powołanie. To osoba, która często i bezinteresownie poświęca swój czas cierpiącym.
II kategoria: osoba nie należąca do żadnej organizacji charytatywnej, która pomaga innym w potrzebie, osoba szlachetna, dla której pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby serca.

Pamiętaj czas ucieka! Głosowanie trwa do 1 marca!    

Głosując podajemy: imię i nazwisko, nr telefonu lub adres osoby, na którą głosujesz oraz koniecznie kilka zdań wyjaśniających, dlaczego uważasz, że ta osoba zasługuje na wyróżnienie.
Na jedną osobę można oddać wiele głosów, zaproś więc innych do udziału w naszym głosowaniu.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze osoby wyróżnione, które otrzymają prestiżową statuetkę i wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin Roku 2014”.

Jak oddać swój głos?
- Listownie na adres: Wolontariat św. Eliasza, 30-608 Kraków, ul. Porucznika Wąchały 5,
- Korzystając z formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej www.eliasz.org.pl ,
- Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
- Telefonicznie: 885 512 500 - poniedziałek – piątek -> godz. 10.00 – 18.00
                         (12) 263 61 56 - poniedziałek – czwartek 16.00 – 18.00

ORGANIZATORZY:
Wolontariat św. Eliasza
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 
Stanowisko Prezydium ORL w sprawie wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia
Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zaniepokojenie sytuacją powstałą w systemie ochrony zdrowia w Polsce, po wprowadzeniu przez Ministra Zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej tzw. pakietu onkologicznego. Po raz kolejny bowiem próbuje się obarczyć lekarzy całym szeregiem nowych obowiązków, nie zabezpieczając na ten cel odpowiednich środków finansowych, wmawiając jednocześnie pacjentom oraz opinii publicznej, że wszelkie trudności z dostępem do świadczeń medycznych spowodowane są brakiem dobrej woli lekarzy.

Samorząd Lekarski wielokrotnie uprzedzał, że za wszelkie niepowodzenia źle przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie reform, lekceważących opinie specjalistów będą rzutować na ocenę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w społeczeństwie.

Dlatego popieramy naszych kolegów lekarzy, którzy obawiając się negatywnych skutków nowych zasad kontraktowania usług medycznych, nie zdecydowali się na podpisanie kontraktów z NFZ, a co za tym idzie, nie otwarli swoich przychodni z dniem 1 stycznia 2015 roku, czekając na wynik negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. Wiemy, jak trudne to były dla nich decyzje. Wiemy także, że pacjenci mieli prawo czuć się zagrożonymi brakiem opieki lekarskiej. Niedopuszczalne jest jednak wygłaszanie przez Ministra Zdrowia oświadczeń, często mijających się z prawdą, których jedynym celem jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd i przerzucanie całej odpowiedzialności za brak rozwiązań systemowych na środowisko medyczne.

Niemniej, z satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości fakt, że Minister Zdrowia zdecydował się w końcu na rozmowy z lekarzami, i że w ich wyniku doszło do podpisania porozumienia, w rezultacie którego pacjenci mają zabezpieczoną pomoc lekarską, a lekarze ustabilizowane i bezpieczne warunki jej udzielania.

Prezydium OIL w Krakowie wyraża nadzieję, że działania resortu zdrowia w przyszłości nie będą już skutkować zagrożeniem dla zdrowia pacjentów.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
 
Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego"
Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego"


Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie pakietu onkologicznego przy obecnym kształcie zasobów finansowo-kadrowych ochrony zdrowia jest skazane na niepowodzenie z powodów:

  • pakiet ten nie obejmuje całości świadczeń dla pacjentów onkologicznych np. opieki paliatywnej;
  • brak jest szczegółowych regulacji i rozporządzeń wykonawczych do pakietu;
  • nie zostały rzetelnie wskazane źródła finansowania, które odpowiadałyby rzeczywistym kosztom wdrożenia tego pakietu (na wszystkich poziomach diagnostyki i leczenia - POZ, AOS i Szpitalnictwo).

Proponowane rozwiązania są próbą przerzucenia odpowiedzialności i kosztów nieprzygotowanej reformy na lekarzy i podmioty świadczące usługi medyczne.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa, że realizacja założeń pakietu mającego udostępnić świadczenia medyczne pacjentom onkologicznym będzie możliwa po uzyskaniu realnych źródeł finansowania oraz wprowadzeniu e-dokumentacji, która pozwoli uniknąć stygmatyzowania tej grupy pacjentów.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
 
MultiBenefit dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej

MultiBenefit

Witamy w programie MultiBenefit!
Źródło radości, inspiracji i oszczędności
 
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Doceniamy jak wielu wyzwaniom w życiu osobistym i zawodowym stawiacie czoła każdego dnia. Wiemy, że czasem są to wyzwania większe a czasem mniejsze. Zdecydowaliśmy się Wam to wynagrodzić. Zastanawiacie się jak? Dajemy Wam dostęp do MultiBenefitu - skarbnicy pomysłów na spędzanie wolnego czasu z najbliższymi, pomysłów na odprężenie i odpoczynek po trudach dnia. Korzyści płynące z MultiBenefitu wyjaśnią Wam, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na taką formę podziękowania za Waszą ciężką pracę:
 
  • Stały dostęp do produktów i usług, w cenach niższych, przeciętnie o 20%-30% od rynkowych np.: zamiast 100zł, płacisz 90zł
  • Gwarancja jakości dzięki współpracy jedynie ze znanymi i cenionymi dostawcami: BP, Tesco, Ikea, Empik, itd.
  • Realne oszczędności, dzięki niezwykle konkurencyjnym cenom i bezpłatnej dostawie: 0 zł
  • Bezpieczeństwo zakupów: Program ‘’Jakość lub zwrot pieniędzy’’.
  • Oszczędność czasu dzięki zakupom przez Internet: Jesteś w domu i wraz z rodziną wybierasz to na co macie ochotę.
 
Wystarczy, że zgłoście swój akces do udziału w programie podając:
  1. Imię i nazwisko
  2. adres e-mail
do Pana Dariusza Wójtowicza na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Podane przez Państwa dane posłużą do założenia konta na platformie i będą upoważniać Was do korzystania z produktów i usług, jakie znajdują się na MultiBeneficie!
 
Uwaga. Oferta skierowana jest wyłącznie do członków OIL w Krakowie. Jednocześnie informujemy, że umowa została podpisana na okres próbny 6 miesięcy. W okresie testowym, dostęp do platformy nie wiąże się dla Państwa z żadnymi opłatami. Po tym czasie, w zależności od zainteresowania podejmiemy decyzję co do dalszej współpracy.
Przykładowe oferty poniżej, więcej na www.multibenefit.pl
Zapraszamy!
Czytaj całość
 
Komunikat - kasy fiskalne w 2015 roku
W dniu 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544). Nowe rozporządzenie zmieni dotychczasowe zasady ewidencjonowania fiskalnego usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy.
 
Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty ze świadczenia usług na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekraczają 20.000 zł netto.  Od 1 stycznia 2015 roku  Minister Finansów likwiduje w/w wyłączenie. Zmiana ta oznacza, iż w 2015 roku podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej, będą musieli ewidencjonować je za pomocą kasy fiskalnych. Nowy przepis pozbawia prawa do korzystania z wszelkich zwolnień - kasa fiskalna w praktyce lekarskiej będzie od 2015 roku obowiązkowa dla wszystkich lekarzy udzielających usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
 
Ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej nie będą podlegać usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych.
 
Lekarze, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, będą musieli wprowadzić kasę do praktyki lekarskiej najpóźniej do 1 marca 2015 roku.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 75