Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w sprawie dopłat do kształcenia dzieci lekarzy
Komisja Socjalno-Bytowa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przypomina, że termin składania podań o uzyskanie dopłat do kształcenia dzieci lekarzy, członków OIL w Krakowie, upływa z dniem 16 września  2014 roku.
 
Podania z odpowiednimi załącznikami należy składać w siedzibie OIL w Krakowie, przy ul. Krupniczej 11a u p. mgr Krystyny Treli.
 
 
Informacja w sprawie "Podkarpackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej"

Stowarzyszenie "Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna" nie jest organem samorządu zawodowego lekarzy.

Nazwa stowarzyszenia oraz wytoczone przez stowarzyszenie cele są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z tym Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie podjęła stosowne kroki prawne.

Informacje prawne:

Czytaj całość
 
Uwaga na oszustów!
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat ostrzegający przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników.

Link: Uwaga! MF przestrzega przed oszustami
 
Pismo RPO w sprawie zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche

Szanowni Państwo.

Zamieszczamy poniżej pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 czerwca 2014 r. dotyczące zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche. Problem poruszony w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest powszechnie znany w środowisku lekarskim, w związku z czym prosimy o szczególne zapoznanie się z zamieszczoną informacją.

Czytaj całość
 
Na pomoc dla Bałkanów

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy


Okręgowa Izba Lekarska organizuje zbiórkę dla poszkodowanych w powodzi na Bałkanach.
Najbardziej potrzebne są środki czystości, odzież, koce, ewentualnie długoterminowa żywność.

Materiały prosimy dostarczać do siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
ul. Krupnicza 11a, parter (po lewej stronie) pok. nr.1  do dn. 30 lipca br.


Informacji organizacyjnych na temat akcji udzielają:

p. dr Jerzy Michalewski - kom. 601 359 186
p. dr Jacek Tętnowski - kom. 607 240 938

Zalana miejscowość Pozega w Serbii /PAP/EPA

 
Zmiany w pracy kasy Izby

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2014 r. kasa Izby będzie nieczynna w piątki.

 
Galicyjska Gazeta Lekarska nr 3/140 (maj, czerwiec 2014)

n201403Zapraszamy do lektury przedwakacyjnego numeru Galicyjskiej Gazety Lekarskiej, w nim m. in.:

 • Rzut oka specjalistów (Z. Darasz, T. Sokalski) na „Pakiet onkologiczny" (7)
 • Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia albo go nie podjąć? - debata redakcyjna z udziałem Rzecznika Praw Lekarza, Okręgowego Rzecznika, przew. Komisji Etyki i prawnika (13)
 • Interna Szczeklika idzie w świat (17)
 • Wyniki III edycji Konkursu Literackiego Przychodzi wena do lekarza (19)
 • Komentarz prawnika do wpisów na portalach „znany lekarz" (21)
 • Portret prof. Marii Rybakowej - w 90. rocznicę urodzin (24)
 • 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego - fotoreportaż J. Sawicza (27)
 • Miłosierny Samarytanin - rozstrzygnięcie plebiscytu za 2013 rok (31)
 • Portret Ryszarda Żaby czyli poety, lekarza, rysownika, gawędziarza, menadżera w jednej osobie (36)
 • Działania niepożądane w praktyce klinicznej (zespoły Lyella oraz Stevensa-Johnsona) (38)
 • Zaproszenie na Igrzyska Lekarskie do Zakopanego (40)
 • „Protest pieczątkowy" przed sądem (42)
 • Jak lekarze tworzyli Zakopane - cz. III - B. Kaczkowska (48)


 
Komunikat – wzory deklaracji
Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczony został komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracje złożone przed 15 czerwca br. zachowują ważność.

Poniżej link do komunikatu.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6175
 
Ważna informacja dotycząca produktów leczniczych zawierających ketokonazol
Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne zagadnienie dotyczące wypisywania i wydawania doustnych produktów leczniczych zawierających ketokonazol.
 
Dnia 26 lipca 2013 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków przedstawił zalecenie zawieszenia w całej Unii Europejskiej pozwoleń na dopuszczanie do obrotu doustnych leków zawierających ketokonazol, w związku z ustaleniem, że ryzyko uszkodzenia wątroby przy stosowaniu tych leków przeważa nad korzyściami leczenia infekcji grzybiczych.
 
W ślad za powyższymi zaleceniami, 18 października 2013 r. na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dwie decyzje wstrzymujące w obrocie odpowiednio lek Ketokonazol Polfarmex i Ketoconazole Hasco (decyzja nr 19/WS/2013 i nr 20/WS/2013)
 
Następnie GIF wydał w dniu 28.11.2013 kolejne decyzje nr 6/D/2013 i 7/D/2013 dopuszczające do obrotu ww. leki, ale tylko we wskazaniu off label tzn. w leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę lub zespół Cushinga.
 
Mimo wydania ww. decyzji lek ketokonazol w tabletkach nadal znajduje się na liście leków refundowanych z dnia 1 marca 2014 roku i podlega refundacji we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach oraz w zespole Cushinga.
 
W związku z tym, że do Centrum Informacji o Leku wpływają pytania od lekarzy i farmaceutów odnośnie przepisywania i wydawania ketokonazolu w tabletkach, zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Polityki Lekowej, z prośbą o stanowisko czy przepisywanie i wydawanie ketokonazolu w tabletkach we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach jest prawidłowe.
 
Na stronie portalu Centrum Informacji o Leku pod adresem: http://leki-informacje.pl/490,zawieszenie_pozwolen_dla_doustnych_lekow_z_ketokonazolem.html
publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Departamentu Polityki Lekowej w dniu 4.04.2014 r. Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na drugą część pisma wskazującą obowiązki lekarza i farmaceuty w odniesieniu do przepisywania i wydawania doustnych preparatów leczniczych zawierających ketokonazol.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.
 
 
 Z poważaniem
 mgr farm. Ewa Zygadło
 Centrum Informacji o Leku
 www.leki-informacje.pl
 
Sprostowanie Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

Szanowni Państwo.

Redakcja Galicyjskiej Gazety Lekarskiej serdecznie przeprasza Pana dr med. Jacka Tętnowskiego za pominięcie Jego nazwiska na liście nowowybranych członków Naczelnej Rady Lekarskiej, reprezentujących naszą Izbę, w relacji z obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy w najnowszym, drukowanym numerze GGL.

Pan dr med. Jackek Tętnowski uzyskał w głosowaniu 3 miejsce w Polsce!
Za brak nazwiska, zarówno Pana Doktora, jak i czytelników Redakcja jeszcze raz serdecznie przeprasza.

 
List do Pacjentów
Kraków, dn. 29.03.2014 r.


Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci,

wydłużające się kolejki, zatłoczone przychodnie, brak szybkiego dostępu do lekarzy i badań specjalistycznych są Państwu powszechnie znane. Z czego to wynika? Z opieszałości lekarzy? Niekoniecznie. Z ich bezradności wobec systemu, którego są ogniwem? Zdecydowanie tak.

Służba zdrowia to tylko małe ogniwo w systemie państwowym, który nie funkcjonuje dobrze. Skutki już znamy, ale jakie są przyczyny? Przygotowaliśmy podsumowanie niektórych problemów, o których pacjenci nie zawsze wiedzą. Chcielibyśmy podkreślić, że my - Lekarze, jesteśmy po Państwa stronie. Gdzie powinniśmy szukać rozwiązania? W dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Przede wszystkim jednak w nacisku opinii publicznej na państwowy system zarządzania służbą zdrowia.

Problem 1
NFZ nie da więcej

Pośrednikiem pomiędzy lekarzem, a ubezpieczonym pacjentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. On rozdziela pieniądze na leczenie w szpitalach i przychodniach. Jeśli szpital lub przychodnia przyjmie zbyt wielu chorych lub wykona zbyt dużo badań i zabiegów, NFZ odmawia pokrycia ich kosztów. To właśnie dlatego mimo np. wolnych łóżek w klinice, pacjent musi czekać na zabieg. Spróbujmy więc wspólnie doprowadzić do  zniesienia limitów NFZ w przychodniach, ambulatoriach i szpitalach.

Problem 2
Wydłużające się kolejki

Każdy człowiek chce i ma prawo do uzyskania jak najszybszej porady lekarza i podjęcia właściwego leczenia. Rozumiemy to. Rozumiemy również, że pacjenci, chcąc ominąć ciągle wydłużające się kolejki, korzystają z usług medycznych świadczonych w szpitalach, przez oddziały ratunkowe zwane SOR-ami. Pamiętajmy jednak- oddziały te mają, na zasadzie ostrego dyżuru, służyć pacjentom natychmiastową pomocą w przypadku urazu lub nagłej choroby, grożącej utratą życia lub kalectwem.  Chcielibyśmy więc prosić Państwa o nie obciążanie oddziałów ratunkowych, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne. Przedstawione przez ministra zdrowia propozycje zmian być może (choć mamy wątpliwości) poprawia sytuacje w onkologii ale na pewno nie poprawią sytuacji w pozostałych dziedzinach medycyny, tym bardziej, że skrócenie kolejek w jednym zakresie spowoduje wydłużenie w innym.

Problem 3
Coraz droższe leki

Fundusz Zdrowia wymaga od nas - Lekarzy, podpisania umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane. Przepisy są skomplikowane. Ten sam lek może być refundowany, częściowo refundowany bądź nierefundowany w ogóle - wszystko w zależności od choroby. Listy leków wciąż są zmieniane - z reguły co dwa miesiące. Za pomyłkę w recepcie lekarz jest karany i to wysoko. Prosimy zatem - nie dziwcie się Państwo,  że część lekarzy nie chce podpisywać umów na wypisywanie recept na leki refundowane, a pozostali marnotrawią czas przeznaczony dla pacjenta, na żmudne analizowanie, co się komu należy.

Polska na tle Europy

Niezdrowa sytuacja służby zdrowia powoduje, że zostało nadszarpnięte zaufanie pacjentów do lekarzy. To przykre, bo starając się leczyć zgodnie z aktualną wiedzą i zaangażowaniem, wprost toniemy w biurokratycznych nakazach. Większość z nas pracuje z zaangażowaniem, oddaniem i poświęceniem będąc wiernymi przysiędze Hipokratesa: „Dobro pacjenta najwyższym celem!” Prawdziwym lekarstwem na choroby polskiej służby zdrowia są: zmiany w przepisach, zwiększenie liczby lekarzy i przede wszystkim zwiększenie nakładów na zdrowie. Bo jak na razie Polska przeznacza zaledwie 740 euro na jednego mieszkańca i źle wypada na tle swoich europejskich sąsiadów. Wydatki na zdrowie przypadające na jednego mieszkańca Europy wynoszą średnio w 28 państwach UE – 2028 euro. W Niemczech – 2813 euro, Austrii – 2359 euro, Wielkiej Brytanii – 2240 euro. Nawet biedna Grecja przeznacza na obywateli swojego państwa po 1736 euro. A nasi najbliżsi sąsiedzi Czechy  -  1281 euro i Słowacja – 1032 euro. Za Polską już jest tylko Łotwa. Czy koniecznie chcemy dać się jej wyprzedzić? Bez nacisku opinii publicznej, a więc Was, Drodzy Pacjenci, tak się właśnie stanie.

Jak zmienić tę sytuację?

Drodzy Pacjenci. Raz po raz piszemy o nacisku opinii publicznej, o tym, byście nas wsparli, pomogli w dokonaniu zmian. Pamiętajcie proszę o Waszym i Naszym zdrowiu podczas zbliżających się wyborów. Tylko wspólne działanie polityków wszystkich opcji może zmienić obecną sytuację.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie

 Pobierz List do Pacjentów

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 61