Organizers

 

 

Sekcja Chirurgii Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich

Oddział Krakowski Towarzystwa Chirurgów Polskich

 



I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej 
i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM


Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala
Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie

 

Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących