Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

W związku z mającym wejść w życie 1 lipca br. obowiązkiem sprawozdawania pierwszego wolnego terminu na każdy dzień roboczy Komisja Stomatologiczna OIL w Krakowie informuje iż:

  • > Art.23 ustawy o świadczeniach zawiera dodatkowo przepis ust.4a zezwalający dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażenie zgody na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy.
  • > Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się pismem w dniu dzisiejszym do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie jednolitych zasad korzystania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich z tego uprawnienia.
  • > Niezależnie od powyższego wystąpienia Naczelnej Rady Lekarskiej świadczeniodawcy zainteresowani pozostaniemy przy cotygodniowym sprawozdawaniu powinni złożyć w swoim oddziale wojewódzkim Funduszu stosowny wniosek. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej:

doc Wniosek

Publikujemy poniżej formularze zgody pacjenta na leczenie, które zostały opracowane przez Zespół Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne w Państwa codziennej pracy.


doc Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne

doc Zgoda pacjenta na wybielanie zębów

doc Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczno-implantologiczne

doc Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne

doc Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne

 doc Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne