Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Strona internetowa Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego:

http://wsse.krakow.pl/strona/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/108-promieniowanie/329-zgody-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-uzyciem-promieniowania-jonizujacego

 

WSSE w Krakowie - Nadzór Sanitarny – Higiena radiacyjna – zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego – radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

Strona internetowa konsultanta wojewódzkiego ds. diagnostyki obrazowej: radiologia małopolska

http://www.radiologia-malopolska.org/wydarzenia/zgody-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-rentgenodiagnostyka-i-radiologia-zabiegowa,251.html

Publikujemy poniżej formularze zgody pacjenta na leczenie, które zostały opracowane przez Zespół Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne w Państwa codziennej pracy.


doc Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne

doc Zgoda pacjenta na wybielanie zębów

doc Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczno-implantologiczne

doc Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne

doc Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne

 doc Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne