Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

W imieniu Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, PTS/O Kraków oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zapraszamy na kurs „Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych”.

Centrum Onkologii realizuje cykl kursów na temat diagnostyki i leczenia uzależnienia od tytoniu w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie doskonalenia zawodowego lekarzom, lekarzom dentystom i pielęgniarkom. Udział w kursie jest bezpłatny.

Uczestnicy tego kursu zdobywają uprawnienia do kontraktowania z NFZ usług z zakresu leczenia uzależnienia od tytoniu. Certyfikat gwarantuje również uzyskanie 10 punktów edukacyjnych. Program kursu jest akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych wykładowców i pracowników Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Program kursu podzielony jest na dwie części:

Część pierwsza - teoretyczna ( 4 godziny) – obejmuje wiedzę na temat aspektów zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu, skali tego zjawiska oraz szkód zdrowotnych w Polsce. Omawiana jest charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu oraz modelu teoretycznego procesu zaprzestania palenia, diagnostyka uzależnienia oraz gotowości i motywacji pacjenta do rozpoczęcia procesu leczenia, i wreszcie leczenie w podziale na leczenie farmakologiczne i wsparcie behawioralne pacjenta. Dodatkowym zagadnieniem jest omówienie narzędzi pomocnych lekarzowi w pomocy uzależnionym pacjentom, np. Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym.

Część druga – praktyczna ( 3 godziny) – praca w małych grupach nad przygotowaniem interwencji w stosunku do palących pacjentów.

 Kurs odbędzie się 12.10.2019 roku. Miejsce zostanie podane w późniejszym czasie.

 Kurs kończy się testem i otrzymaniem certyfikatu. 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie uczestnictwa poprzez stronę:  http://jakrzucicpalenie.pl/szkolenia 

Ostateczne potwierdzenie miejsca zostanie podane po zebraniu pełnej listy chętnych. Proszę o przesyłanie zgłoszeń do końca kwietnia b.r. ; w tytule wiadomości proszę wpisać „ KURS zespół uzależnienia od tytoniu”

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

Prof. dr hab. med. Jolanta Pytko-Polończyk

Dr n . med. Katarzyna Szczeklik