Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Lekarska udostępnia kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Jest ono dedykowane w dużej mierze lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie bądź podmioty lecznicze, dla których zakup indywidualnie zaprojektowanego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej byłby decyzją nieracjonalną.

„Kompendium” zawiera także łącza do wcześniejszych opracowań na ten temat.

 

Bezpośredni link: www.nil.org.pl/edm

 

Dokument będzie aktualizowany, wszelkie uwagi prosimy nadsyłać na adres sekretariatu NIL.