Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Komunikat

Uwaga: lekarze dentyści

 

Zgodnie z art.44a pkt 1.2. ustawy z dnia 13.06.2019r  o zmianie ustawy – Prawo atomowe / ustawa podpisana przez Prezydenta RP/ ustawodawca obliguje dostawcę urządzeń radiologicznych do przekazania nabywcy wraz z tym urządzeniem informacji dotyczących narażenia na promieniowanie jonizujące.

W związku z powyższym należy oczekiwać:

1.       W przypadku wykonywania działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, podczas których wymagana jest obecność operatora aparatu rtg w pobliżu lampy rentgenowskiej , informacji o rozkładach mocy dawki wokół aparatu rtg podana przez producenta,

2.        Wartości promieniowania ubocznego w odległości 1m od ogniska lampy rtg;

 

Także:

- informacji na temat właściwego stosowania aparatu rtg : sposobu testowania i konserwacji urządzenia,

-wykazania, że konstrukcja aparatu rtg pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu,

- oceny ryzyka dla pacjentów tj. oceny dawki efektywnej w procedurze obrazowania rentgenowskiego oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

 

W przypadku nabywania aparatu rtg należy zwrócić uwagę czy dostawcy urządzeń dołączają
do aparatu rtg w/w informacje.