Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Poniżej prezentujemy Program Ubezpieczeniowy, który został opracowany specjalnie dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przez niepowiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń brokera ubezpieczeniowego – Mentor S.A.

Oceniając funkcjonowanie dotychczasowych ofert ubezpieczeniowych dla Członków OIL w Krakowie, Mentor S.A. wynegocjował warunki ubezpieczenia i spośród propozycji kilku zakładów ubezpieczeń wybrał tę, która daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

W ten sposób broker ubezpieczeniowy przygotował niezależną, podyktowaną tylko interesem Członków OIL w Krakowie ofertę renomowanego Zakładu Ubezpieczeń PZU SA, która obejmuje Sumy Ubezpieczenia nawet na 1,5 mln zł i 2 mln zł.

Korzystając z tej oferty Członkowie OIL Kraków mają zapewnioną kompleksowość usługi.
Stojąc na straży realizacji wynegocjowanych przez siebie programów ubezpieczenia, broker ubezpieczeniowy zapewnia także nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.Tytuł doktora nauk  medycznych lub tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 Ustawy z 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W ramach oferty PZU S.A. proponuje:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,


stałe składki w zależności od wykonywanej specjalizacji

Stopień specjalizacji: Lekarze I grupy ryzyka Lekarze II grupy ryzyka Lekarze III grupy ryzyka
Składka Składka Składka
Brak specjalizacji 173 zł
Tytuł doktora nauk  medycznych lub tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 Ustawy z 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 121 zł 242 zł 565 zł

  • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych (jednolite sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy),
  • zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z nami:

Mentor wizytówka