Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Zwracam uwagę na zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe w szczególności dotyczące:

 

1) inspektorów ochrony radiologicznej

 

2) testów odbiorczych

 

3) szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta

 

4) zgód

 

5) audytów klinicznych

 

6) obowiązków dostawców urządzeń radiologicznych

 

Zmiany te zawiera poniższy komunikat:

specjalista analityki sanitarnej – dr Edward Araszkiewicz