Wybory do Samorządu Lekarskiego VIII kadencji

Get Adobe Flash player

Uchwała OKW w sprawie kolejnej tury wyborów

Uchwała
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 08 listopada 2017

w sprawie w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych

 

Na podstawie §20 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie – w związku z prawidłowo złożonymi wnioskami członków rejonów wyborczych – ogłasza wybory w rejonach:

 • K8.1.02 SU02
 • K8.1.07 SU07
 • K8.2.01 Szpital Dietla
 • K8.2.02 Szpital Bonifratrów
 • K8.2.03 Szpital Żeromskiego
 • K8.2.04 Szpital Narutowicza
 • K8.2.05 Szpital Jana Pawła II
 • K8.2.08 Szpital Babińskiego
 • K8.2.10 MSWiA
 • K8.2.11 Szpital Wojskowy
 • K8.2.22 Miechów
 • K8.2.25 Szpital Olkusz
 • K8.2.28 Lekarze stażyści
 • K8.3.01 MCS Śródmieście
 • K8.3.02 Śródmieście

2. Wyznacza się termin do zgłaszania kandydatów we wskazanych rejonach do dnia 16 listopada 2017 r. , godz. 14:00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 7 OKW z dnia 2 października 2017 r.

Koleżanki i Koledzy,

27 września 2017 r. zakończyliśmy zasadniczą I turę wyborów w rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej. Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w czerwcu i we wrześniu br. wyłoniono 240 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, co stanowi 63,5 % ogólnej liczby 378 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Pośród wybranych delegatów jest 164 lekarzy i 76 lekarzy dentystów.

Nowi delegaci to 95 kobiet i 145 mężczyzn, a przy podziale na Delegatury:

Kraków

lekarze             103 (w tym 13 stażystów)
dentyści             49

Nowy Sącz

lekarze             33
dentyści           13

Przemyśl

lekarze             13
dentyści             6

Krosno

lekarze             15
dentyści             8

W Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 02.10.2017 r. podajemy imienną listę 240 wybranych delegatów.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratuluję i liczę na aktywny udział w pracach organów samorządu lekarskiego!

Z przykrością muszę stwierdzić, że w 30 rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów, głównie z powodu braku kworum. Regulamin wyborów dopuszcza możliwość przeprowadzenia kolejnej tury wyborów w tych rejonach, w których nie doszły one do skutku, przy zachowaniu dwóch, jednoczesnych warunków:

 1. złożenia do dnia 31.10.2017 r. wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów podpisanych przez minimum 20% liczby członków danego rejonu 
  oraz
 2. jednoczesnego zgłoszenia minimum jednego kandydata na delegata w danym rejonie, spośród członków tego rejonu wyborczego.

Karty zgłoszenia kandydata na delegata złożone w zasadniczej turze wyborów nie będą brane pod uwagę w kolejnej (dodatkowej) turze wyborów.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków, Okręgowa Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory w listopadzie br.

Koleżanki i Koledzy!

Podobnie jak w zasadniczej turze wyborów – wszystko zależy od nas samych!

Jeśli chcemy mieć swoich przedstawicieli na okręgowym zjeździe lekarzy, na Krajowym Zjeździe Lekarzy czy w innych organach samorządu lekarskiego – weźmy udział w wyborach i zachęcajmy do udziału w wyborach innych lekarzy i lekarzy dentystów!

Nic o nas bez nas!

Uprzejmie informuję, iż wniosek o przeprowadzenie kolejnej tury wyborów oraz zgłoszenie kandydata na delegata są do pobrania poniżej:

Okręgowa Komisja Wyborcza czeka na wnioski i ponownie apeluje o czynny udział w wyborach!

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 6 OKW z dnia 07 września 2017 r.

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w większości rejonów w Krakowie. Do dnia 30 czerwca wybranych zostało 115 delegatów, co stanowi 30,4% z ogólnej liczby 378 mandatów), a w tym:

Kraków: 92 lekarzy i 4 lekarzy dentystów;
Przemyśl: 13 lekarzy i 6 lekarzy dentystów.

W 20 rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak kworum czyli niska frekwencja wyborcza (niestety!!!).

Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory.

Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 – VI piętro.

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Prosimy o zapoznanie się z przesyłanymi informacjami i głosowanie ściśle wg zasad.

OKW ponownie przypomina  - nie zapominamy:

 • o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
 • o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty
 • o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej-tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)
 • o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową
 • na szarej kopercie NIE NALEPIAMY znaczka pocztowego.

 

Według kalendarza wyborczego ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach wyborczych jest 31 października 2017 r. We wszystkich rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej wybory w I turze kończą się we wrześniu, a decyzja o sposobie przeprowadzenia wyborów uzupełniających zapadnie po uzyskaniu informacji czy w I turze wyborów została wybrana ponad połowa delegatów na okręgowy zjazd lekarzy – czyli mininum 190 delegatów.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 5 OKW z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla lekarzy dentystów

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej -  6 lekarzy dentystów zostało wybranych na delegatów na OZL. Także w Krakowie  4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje!

Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory. 

Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 – VI piętro. 

Dla przypomnienia podaję również ustalone terminy zebrań wyborczych i możliwość głosowania w niżej podanych terminach osobiście do urny:

Delegatura Nowy Sącz- 12 września br. (wtorek) w siedzibie Delegatury w Nowym Sączu: 

 • godz.12.45 – 13.45 lekarze dentyści

Delegatura Krosno 21 września br. (czwartek) w siedzibie Delegatury w Krośnie:

 • godz.13.00-14.00 – lekarze dentyści Krosno
 • godz.14.15-15.15 – lekarze dentyści Jasło
 • godz.15.30-16.30 – lekarze dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Kraków:

26 września (wtorek) – sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

 • godz.15:00-16.00 - MCS Śródmieście, Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
 • godz.16:30-17.30 - Nowa Huta, MSWiA, Wojsko, WPS, Wieliczka 

27 września (środa) sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

 • godz.15:00 – Chrzanów, Olkusz, Myślenice, lekarze dentyści stażyści, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi informacjami dotyczącymi głosowania, a umieszczonymi na obu stronach karty informacyjnej i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

 • o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
 • o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty
 • o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej - tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)
 • o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową
 • na szarej kopercie NIE NALEPIAMY znaczka pocztowego.

Apeluję do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o wzięcie czynnego udziału w wyborach, gdyż jedynie od nas samych zależy, kto będzie naszym reprezentantem w najbliższej kadencji.

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

 

Komunikat nr 4 OKW z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory.

Lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11a.

Na stronie internetowej OIL w Krakowie można również sprawdzić termin wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych – obecnie są ustalone terminy zebrań wyborczych, które odbędą się w czerwcu, a pozostałe odbywać się będą we wrześniu i w październiku - po ustaleniu ich terminów umieścimy te informacje na stronie internetowej OIL.

Ze względu na rozpoczynający się w czerwcu br. remont siedziby OIL w Krakowie, zebrania wyborcze, podczas których będzie możliwe osobiste oddanie głosu do urny wyborczej, będą odbywały się w sali Wojewódzkiej Biblioteki przy ul.Rajskiej.

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o głosowaniu osobistym. Prosimy o zapoznanie się z przesyłanymi informacjami i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

- o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym

- o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty

- o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej-tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)

- o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową.

Ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach jest 31 października 2017 r.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman

 

Komunikat nr 3 OKW z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o liczbie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w marcu 2018 r.– wynosi ona 378.

Na stronie internetowej w zakładce WYBORY oraz w siedzibie OIL w Krakowie zostały udostępnione uaktualnione listy poszczególnych rejonów wyborczych wraz z podaniem ilości mandatów w każdym z nich.

Od dnia 27 kwietnia br. Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów z poszczególnych rejonów wyborczych.

Przypominamy:

 • zgłoszenia kandydata na delegata może dokonać jedynie członek danego rejonu wyborczego, tzn. zgłoszenia kandydata z rejonu X może dokonać tylko członek rejonu wyborczego X
 • na tym etapie wyborów można również zgłosić samego siebie
 • zgodnie z Regulaminem wyborów zgłoszenia będą przyjmowanie na karcie zgłoszenia kandydata na delegata: karta zgłoszenia
 • zamknięcie listy kandydatów na delegatów nastąpi w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
 • do dnia 31 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza opublikuje pełną listę kandydatów na delegatów w OIL w Krakowie
 • od czerwca br. rozpoczną się wybory w poszczególnych rejonach wyborczych – będą się odbywać zarówno korespondencyjnie, jak również zostaną ustalone terminy spotkań, aby można było osobiście zagłosować wrzucając głos do urny. Terminy spotkań, które odbywać się będą w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11 a oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur, zostaną podane na stronie internetowej OIL w Krakowie.

Po raz kolejny OKW w Krakowie prosi o bezzwłoczne uaktualnienie danych adresowych, aby korespondencja związana z wyborami dotarła do każdego członka naszej Izby Lekarskiej!

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman

 

Komunikat nr 2 OKW z dnia 06 marca 2017 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie wyjaśnia, iż rejony wyborcze zostały utworzone Uchwałą Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2017 r.

Listy członków rejonów wyborczych  obejmują tych członków samorządu lekarskiego, którzy wg stanu rejestru na dzień 31.grudnia 2016r., należeli do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Listy te zostały utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa: Uchwały 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz Obwieszczenia 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu Uchwały ”Wyborczej”. 

W związku z powyższym listy członków rejonów wyborczych OIL w Krakowie obejmują także Koleżanki i Kolegów, którzy w chwili obecnej (tzn. po 31 grudnia 2016 r.) nie są członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (zmarły lub zostały przeniesione do innej izby lekarskiej). 

Listy członków rejonów wyborczych OIL w Krakowie nie obejmują tych członków samorządu, którzy po 31 grudnia 2016 r. zostali przeniesieni do naszej izby lekarskiej i w związku z tym nie będą mogli uczestniczyć w wyborach w naszej izbie lekarskiej, natomiast są oni umieszczeni na listach rejonów wyborczych w tych izbach lekarskich, których byli członkami w dniu 31 grudnia 2016 r.

Listy członków rejonów wyborczych OIL w Krakowie nie obejmują natomiast członków naszej izby lekarskiej, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego po 31 grudnia 2016 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza jest przekonana, iż Koleżanki i Koledzy wykażą zrozumienie dla jej działań, jak również włączą się czynnie w przeprowadzenie wyborów.

 

Jolanta Orłowska-Heitzman
Przewodnicząca OKW w Krakowie

Komunikat nr 1 OKW z dnia 01 marca 2017 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie informuje Koleżanki i Kolegów, wszystkich członków rejonów wyborczych o wpisaniu na listę rejonu wyborczego.

Rejony wyborcze zostały utworzone Uchwałą Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2017 r.

Listy członków rejonów wyborczych, utworzone wg stanu Okręgowego Rejestru Lekarza na dzień 31 grudnia 2016 r., zostały opublikowane w BIP oraz są do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Prosimy o sprawdzenie poprawności umieszczenia na liście rejonu wyborczego w Centralnym Rejestrze Lekarzy pod adresem http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 14 kwietnia 2017 r. istnieje możliwość zmiany rejonu wyborczego w ramach danej delegatury – wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu znajduje się zakładce “dokumenty wyborcze”.

 

Jolanta Orłowska-Heitzman
Przewodnicząca OKW w Krakowie

Tworzenie rejonów wyborczych

Okręgowa Komisja wyborcza w Krakowie informuje, że przystąpiła do prac związanych z utworzeniem listy rejonów wyborczych. Rejony wyborcze tworzone są na podstawie danych zawartych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz list zatrudnień pozyskiwanych z placówek medycznych.

Dlatego, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek i nieporozumień, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie uprzejmie apeluje do wszystkich członków OIL w Krakowie o aktualizację w Rejestrze Lekarzy Biura OIL w Krakowie następujących danych:

 • adres do korespondencji
 • podstawowe miejsce pracy lub wykonywania praktyki
 • główna specjalizacja 

Jednocześnie Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że do dnia 28 lutego 2017 r. przyjmowane są wnioski o utworzenie rejonu wyborczego przez dowolną grupę lekarzy i lekarzy dentystów. Niezbędnym jest zgłoszenie zawierające minimum 45 podpisów oraz odcisków pieczęci lekarskich.

Liczebnośc w rejonach wyborczych

W dniu 14 grudnia 2016 r. Okręgowa Rada lekarska podjęła Uchwałę nr 24/ORL/VII/2016, w której określiła minimalną liczebność rejonu wyborczego na na 45 lekarzy/lekarzy dentystów, parytet potrzebny do wyboru delegatów (45 członków rejonu = 1 delegat) oraz maksymalna liczbę członków w rejonie wyborczym na 900 osób.