Komitet honorowy

 

Do Komitetu Honorowego zaprosiliśmy

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

 

Prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane