Komitet naukowy

 

 

1.     prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – przewodniczący

2.     dr Michał Chudy

3.     prof. dr hab. med. Stanisław Dąbrowiecki

4.     dr n. med. Andrzej Ratajczak

5.     prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak

6.     dr n. med. Kryspin Mitura

7.     dr n. med. Stanisław Pierściński

8.     prof. dr hab. med. Marek Szczepkowski

9.    dr n. med. Wojciech Szczęsny

10.  dr hab. med. Maciej Śmietański

11.  prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner