Notice: Undefined offset: 1 in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Streszczenia


REGULAMIN ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ i PLAKATÓW

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Krakowskie Dni Przepuklinowe 2017”

 


Termin nadsyłania streszczeń - plakatów: 20 listopada 2017 r.

Adres elektronicznego nadsyłania streszczeń: j.bizon@hipokrates.org

Komitet Naukowy zaprasza do nadsyłania streszczeń w formie plakatów z problematyki przepuklin.

Zaakceptowane streszczenia i plakaty będą prezentowane w trakcie konferencji, a pełne teksty zostaną opublikowane w Folia Medica Cracoviensia.

 

Instrukcja dotycząca nadsyłania posterów:

Zgłoszenie streszczenia w formie plakatu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie, plakat.

Streszczenie należy nadesłać w wersji polskojęzycznej.

Plakaty powinny mieć wymiary:

- szerokość 594 mm
- wysokość 841 mm

Typowe streszczenie winno mieć następujące części:

  • Cel podjętej pracy
  • Opis metody badawczej
  • Wyniki
  • Wnioski

Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów lub zdjęć w treści streszczenia.

Akceptacja nadesłanego streszczenia, plakatu do przedstawienia podczas Konferencji i publikacji w Folia Medica Cracoviensia będzie przeprowadzona na podstawie jakości pracy oraz zgodności z tematyką.  Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą akceptowane i dopuszczone do prezentacji podczas konferencji oraz do publikacji.

Streszczenia i plakaty zaakceptowane należy wydrukować i dostarczyć do recepcji konferencji w Hotelu Belvedere (ul. Droga Do Białego 3, 34-500 Zakopane) w dniu 1 grudnia br. w  trakcie rejestracji uczestników (godz. 9.00 – 13.00)

Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu plakatu zostanie przesłane drogą mailową do dnia 24 listopada 2017.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39

 English


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/oilkrakow/ftp/herniakrakow/www/templates/hernia2016/html/modules.php on line 39