Wybory do Samorządu Lekarskiego VIII kadencji

Get Adobe Flash player

Dokumenty wyborcze

 

 1. Regulamin wyborów.
 2. Kalendarz wyborów delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji.
 3. Uchwała ORL w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy VIII kadencji ustalającą parytet wyborczy i liczebność rejonu wyborczego.
 4. Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego.
 5. Uchwała ORL w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na okres VIII kadencji.
 6. Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu.
 7. Uchwała OKW w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów 
 8. Lista z ilością mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych
 9. Karta zgłoszenia kandydata na delegata na OZL
 10. Uchwała OKW w sprawie ustalenia listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd lekarzy OIL w Krakowie VIII kadencji samorządu lekarskiego w rejonach wyborczych
 11. Lista kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych
 12. Uchwała OKW w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych
 13. Obwieszczenie OKW z dnia 02.10.2017 r. o wynikach wyborów na delegatów VIII kadencji
 14. Wniosek o przeprowadzenie ponownych wyborów delegatów w rejonie wyborczym.
 15. Uchwała OKW w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów w rejonach wyborczych
 16. Uchwała OKW w sprawie zatwierdzenia wyboru delegatów VIII kadencji w kolejnej turze głosowania, przeprowadzonej na wniosek 20% członków rejonu wyborczego
 17. Obwieszczenie OKW z dnia 05.01.2018 r. o wynikach wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji
 18. Obwieszczenie OKW z dnia 24.01.2018 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.2.16 Nowa Huta (Uchwała OKW z dnia 24.01.2018 r.)
 19. Obwieszczenie OKW z dnia 02.03.2018 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.4.09 Powiat nowotarski LZ

 20. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 21. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 22. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 23. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 24. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 25. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 26. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 27. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW 
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 28. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW z dnia 21 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
 29. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW z dnia 22 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie
 30. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW z dnia 23 marca 2018 r. 
  o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie
 31. Uchwała OKW z dnia 28 marca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.2.24 Chrzanów
 32. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2018r. o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie
 33. Uchwała OKW z dnia 05 września 2018 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.2.28 Lekarze stażyści
 34. Uchwała OKW z dnia 28 listpoada 2018 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.3.01 MCS Śródmieście
 35. Uchwała OKW z dnia 28 listpoada 2018 r. o objęciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.3.01 MCS Śródmieście
 36. Uchwała OKW z dnia 09 stycznia 2019 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.4.16 Lekarze Dentyści Nowy Sącz
 37. Uchwała OKW z dnia 09 stycznia 2019 r. o objęciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.4.16 Lekarze Dentyści Nowy Sącz
 38. Uchwała OKW z dnia 02 kwietnia 2019 r. o wygaśnięciu mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
 39. Uchwała OKW z dnia 02 października 2019 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji
 40. Uchwała OKW z dnia 08 października 2019 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji
 41. Obwieszczenie OKW z dnia 08 października 2019 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.2.22 Miechów 
 42. Obwieszczenie OKW z dnia 17 października 2019 r. o utracie mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej
 43. Obwieszczenie OKW z dnia 17 października 2019 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.3.05 Dentyści Nowa Huta 
 44. Obwieszczenie OKW z dnia 17 października 2019 r. o utracie mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej
 45. Uchwała OKW z dnia 25 października 2019 r. o objęciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.3.05 Dentyści Nowa Huta
 46. Obwieszczenie OKW z dnia 15 stycznia 2020 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym K8.3.05 Dentyści Nowa Huta